Veiledning

 

Veiledning og Coaching

Veiledning og coaching har mange fellestrekk i verdigrunnlag, tilrettelegging og arbeidsmåter. I dagens samfunn legges det stor vekt på enkeltmenneskets ansvar for, og muligheter til livslang læring og utvikling. Det er derfor viktig å kunne legge til rette slik at alle mennesker får muligheter til å ta i bruk hele sitt potensiale, på en best mulig måte. Både veiledning og coaching har til hensikt å bidra til utvikling, endring, refleksjon og læring og tilpasses hovedsaklig til situasjon og kontekst, men også til person-, gruppe- eller orgasnisasjonsbehov.


Veiledning legger vekt på å forstå og bearbeide erfaringer som grunnlag for utvikling.

Bjerkebo ASOm BjerkeboNettstedskart