Foreldreveiledningskurs


COS-P

Circle of Security - Trygghetssirkelen er en manualbasert behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Den lærer deg å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Foreldre inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttende omsorg.

Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning og blir brukt over hele verden for å hjelpe barn i aldersgruppen 0-12 år til å bli tryggere, og til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse.


Foreldreveiledningskurset

Hvordan få et enda bedre forhold til barnet ditt?
Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Foreldreveiledningskurset skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barna har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Kurset skal gjøre oss mer bevisst på egne holdninger, følelser og handlinger, og skal bidra til å skape et godt samspill mellom deg og barna dine.

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg, og på den måten stå sterkere rustet til å møte de utfordringer vi møter i livet.

På kurset snakker vi om: 

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser

  • "Å være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig

  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov

  • Vanskelige situasjoner. Vi lærer noen verktøy til samspill mellom foreldre og barn når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder

  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Kurset vil gi dere verktøy til hvordan dere kan jobbe med og håndtere dette

”Større, sterkere, klokere og god!” Følg barnas behov når det er mulig, ta ledelsen når det er nødvendig. Alt barnet trenger er at du er ”god nok”!

Foreldreveiledningskurset er hovedsakelig for foreldre, eller andre omsorgspersoner, med barn mellom 0-12 år. Kurset går over 8 ganger, à 2 timer.Bjerkebo ASOm BjerkeboNettstedskart