Foreldreveiledning

 

Det skjer omfattende biologiske forandringer i ungdomsalderen. Forandringene er både fysiologiske, anatomiske og hormonelle, og gir også følelsesmessige og sosiale utslag. Hjernen gjennomgår en viktig utvikling av bl a områder som påvirker impulskontroll, bedømmelse, sinnemestring og framtidsplanlegging, og det er ikke sjelden at ungdommen har sterke følelsesutbrudd og humørsvingninger.

Å være en god foreldrestøtte når det stormer som verst er ingen liten oppgave, og det er ikke alltid like lett å hjelpe tenåringen på veien til å bli en ansvarlig og selvstendig person. Det kan være en forvirrende tid for den unge, og en prøvelse for de voksne.

Hyppige konflikter og timer med forhandlinger er ikke uvanlig, og man kan ha mange bekymringer knyttet til ungdommen når han eller hun søker ut mot nye arenaer, nye venner og relasjoner. I sin utforsking av verden er det derfor viktig at du som forelder oppleves tilgjengelig, selv om du ikke alltid opplever å bli brukt som støtte. I de fleste tilfeller er du uansett den trygge og gode basen som ungdommen har behov for i sin søken etter egen identitet og selvstendighet. 

La tenåringen få vite at du setter pris på han/henne, gi positiv oppmerksomhet og ros, ikke bare for å mestre ulike oppgaver, men også for innsatsen, og for at de prøver og ikke gir opp. Det er viktig å anerkjenne og vise at de verdsettes for den unike personen de er. Det er også viktig å huske at selv om barnet ditt har blitt en ungdom, er du fortsatt en viktig rollemodell. De legger nøye merke til hva du gjør, hva du sier og hvilke verdier du uttrykker.

Noen ganger blir utfordringene i samspillet så utfordrende til at det er vanskelig å løse det på egenhånd. I samtalene bruker vi blant annet tid på å bevisstgjøre og reflektere over egen foreldrerolle, og å eventuelt foreta nødvendige justeringer.

Ungdatas regelmessige undersøkelser blant unge i Norge viser at 70 % av dagens ungdom er svært fornøyde med sine foreldre. Legger man til de som er ganske fornøyd også, nærmer tallet seg 90 %!

Bjerkebo ASOm BjerkeboNettstedskart